Privaatsuspoliitika

Kontsap OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta kliendi privaatsust ja hoolitseda, et kliendi isikuandmed on kaitstud.

Kontsap OÜ tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Kontsap OÜ ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel;

Kontsap OÜ ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Isikliku info kogumine ja kasutamine

Tingimusel, et klient annab Kontsap OÜ käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jne), võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.

Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on kolmandatele isikutele kättesaamatud.
Kontsap OÜ austab oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.
Isikuandmeid töötleb Kontsap OÜ Sõle, 64 Tallinn

Kontsap OÜ teated

Kontsap OÜ uudiseid e-posti teel saavad ainult selle tellinud kliendid. Kui klient ei ole enam huvitatud meie poolt saadetud uudistest, saab sellest igal ajal loobuda. Kontsap OÜ saadab vaid olulist infot, millest klient peaks olema teadlik. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Muude andmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub Kontsap OÜ teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid  annab statistilist teavet, mida Kontsap OÜ saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

Isikuandmeid töötleb Kontsap OÜ Sõle 64 Tallinn

Lingid teistele kodulehtedele

Kontsap OÜ veebipood sisaldab linke ka teiste ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele, kuid Kontsap OÜ ei vastuta nende veebilehtede sisu või nende privaatsuse ja turvalisuse meetodite eest.

Kontsap OÜ privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

Kontsap OÜ teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.


Kui Teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid Kontsap OÜ privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel kontsap.info@gmail.com

Privaatsuspoliitika on viimati uuendatud 20. juuli 2016.